Контакти  +38 (044) 4083945                        gimnazia13@ukr.net
Соціальні мережі
 

   Методичне об'єднання вчителів       суспільно-гуманітарних дисциплін

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЄКТ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Взаємозв’язок творчих можливостей учителів суспільно-гуманітарних дисциплін та учнів та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності здобувачів освіти.

Text Highlight

Put the focus on what you have to say!

НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

 •  вироблення нових підходів до технологічного забезпечення навчального процесу через проєктну діяльність; 
 • орієнтація на виховання ключових компетентностей, які дадуть змогу здобувачам освіти успішно самореалізуватися у життєвому просторі; 
 •  перехід на технології ІКТ; 
 • запровадження «дистанційного навчання» і «електронного оцінювання»; 
 • підтримка індивідуалізованого та самостійного навчання; 
 • партнерство та співробітництво у характері навчальної діяльності; 
 • орієнтацію змісту освіти на інтегративність подання матеріалу.

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

 • забезпечення належного рівня викладання навчальних дисциплін; 

 • сприяння розвитку талантів, інтересів, схильностей та здібностей вихованців;

 • формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації гімназистів у суспільстві;

 • сприяння вихованню національної свідомості, патріотизму, духовної культури; 

 • утвердження поваги до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, толерантності;

 • формування почуття належності до європейської та світової цивілізацій;

 • впровадження педагогіки співробітництва; 

 • залучення учнів до науково-дослідницької співпраці. 

голова методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, учитель історії та правознавства 

директор гімназії, учитель історії та правознавства

учитель історії та правознавства 

учитель української мови та літератури

учитель української мови та літератури

учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури

учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури