Науково -методична проблема методичної комісії вчителів іноземних мов
на  2021-2022 навчальний рік:

Нестандартні прийоми вивчення іноземних мов в умовах багатомовної гімназійної освіти учнями покоління Z та Альфа

Кредо вчителів методичної комісії іноземних мов:

Cr é er , c est vivre deux fois ( Albert Camus
(Творити – це жити двічі)

Структура навчально-методичної роботи комісії включає взаємопов’язані елементи, які спрямовані на удосконалення викладання іноземних мов в гімназії, оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань учнів, підвищення педагогічної майстерності вчителів

Завдання, які ставлять перед собою вчителі методичної комісії з іноземних мов:

Ø   підвищення науково-методичного та професійного рівня вчителів іноземних мови, їх інноваційної культури;

Ø   формування мовленнєвої та соціолінгвістичної компетенції учнів на уроках та в позакласній діяльності;

Ø   формування комунікативних умінь в гімназистів на основі використання комунікативних технологій навчання через спілкування в реальних або умовних ситуаціях;

Ø   формування творчої особистості через впровадження проектної методики навчання на уроках іноземної мови;

Ø   психологічні та методичні особливості викладання англійської мови в початковій школі;

Ø   підготовка  випускників гімназії до зовнішнього тестування з іноземної мови
  Ми вважаємо, що з метою розвитку мовленнєвої компетентності у гімназистів і підвищення мотивації до вивчення іноземних мов основні умови успішної роботи на уроках:

  •   створення позитивної атмосфери на уроці;

  • м отивація і актуалізація пізнавальної діяльності учнів; 

  •   застосування інтерактивних технологій в контексті діалогу культур;

  • організація процесу активного і самостійного опанування знань та формування вмінь, навичок і ставлень;

  • сприяння узагальненню, систематизації та рефлексії набутого  учнями досвіду.

   

  Викладання іноземних мов в гімназії-інтернаті ведеться за сучасними підручниками видавництв "Пирсон Эдьюкейшн" (Longman), Oxoford, CLEinternational .

  Odoo - Зразок 1 на три стовпці

  Войтко Анна Юріївна,    

  завідуюча  кафедрою іноземних мов, вчитель французької мови  

  Спеціальність за дипломом: викладач французької мови та літератури, освіта вища, 34 роки педагогічного стажу; викладає французьку мову в 5-11 класах

  Учитель  вищої  категорії, учитель-методист, відмінник освіти.

  Посіла І місце на конкурсі «Учитель року-2013», категорія - вчителі французької мови (районний етап)

  Науково-методична проблема, над  якою  працює Войтко А.Ю. в 2021-22 навчальному році:

  «Сучасні стратегії оцінювання з іноземних мов як мотивація учнів гімназії до успішного навчання.»

  Життєве кредо:   “Trahit sua quemque voluptas” (“Кожного приваблює те, що надає йому радість”)

  Odoo - Зразок 1 на три стовпці

  Головань Марія Олегівна,

  вчитель англійської та іспанської мов.   

  Спеціальність за дипломом:     магістр філології,  перекладач англійської та іспанської мов, викладач;  педагогічний стаж – 9 років, викладає англійську мову в 6, 9,10 класах, іспанську – в 5-7 класах.

  Учитель  вищої  категорії,  педагогічне звання «старший учитель».

  Посіла І місце на конкурсі «Учитель року-2016», категорія - вчителі англійської мови (районний етап)

  Науково-методична проблема, над  якою  працює Головань М.О. в 2021-22 навчальному році:

    «  Впровадження елементів STEM освіти на уроках іноземних мов . »

  Педагогічне кредо вчителя: Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому. 

  Odoo - Зразок 2 на три стовпці

  Пальчинська Наталія Іванівна,

  вчитель англійської мови

  педагогічний стаж - 20 років, викладає англійську мову в 5-11 класах.

  Має вищу кваліфікаційну категорію,  педагогічне звання «старший учитель».

  У грудні 2011 р. Наталія Іванівна взяла  участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012», де посіла ІІ місце.

  Пальчинська Н.І . працює над науково-методичною проблемою в 2021-2022 навчальному році: « Геймізація як шлях до створення ситуації успіху на уроках англійської мови».

    Педагогічне кредо: « Wen love and skill work together, expect a master piece » ( John Ruskin)

  Odoo - Зразок 3 на три стовпці
  Бойко Людмила Юріївна

     вчитель англійської мови

  Спеціальність за дипломом: філолог, перекладач англійської та іспанської мов

  педагогічний стаж –10 років , викладає англійську мову в 2-7 класах.

  Учитель 1 категорії.

  Бойко Л.Ю. працює над науково-методичною проблемою: Мовне портфоліо учня початкової школи як елемент формування самостійної роботи в іншомовному навчанні